U noæi koja nije baš obilovala atraktivnošæu, "Zakucavanje dana" pripalo je Jasonu Richardsonu. Na dodavanje Shaqa našao se sam u reketu te zakucao.

Zakucavao je i zastrašivao svakog protiv koga je igrao na svom putu dugom 16 godina, od trenutka kada ušao u NBA. 'Hrvao' se sa najboljim centrima lige, rezervama, udvajanjima i sa svima ostalima koji su mu se približili pod košem. Razbijao je table i razbijao je protivnikov duh.