Nekadašnja zvijezda sveuèilišta North Carolina u svom novom ugovoru ima neuobièajenu stavku. Kingsi su ga odluèili novèano stimulirati za mršavljenje preko ljeta.