Saturday, December 10, 2022

ZADNJE OBJAVE

Cuban želi sam platiti paradu u Dallasu

U èetvrtak æe u Dallasu biti uprilièeno veliko slavlje na gradskim ulicama. Oèekuje se da æe oko 250.000 ljudi izaæi kako bi pozdravilo nove NBA prvake, sastav Mavericksa.

- Advertisement -

Mark Cuban, kontroverzni vlasnik kluba koji je pokorio NBA ligu, spreman je sve troškove parade sam financirati. Ne bi mu to trebalo biti posebno teško ukoliko se zna da je od 4. sijeènja 2000. godine, a tog je datuma kupio veæinski udio u klubu, na plaæe svojih igraèa i trenera potrošio oko 880 milijuna amerièkih dolara.

Presretni Cuban zadovoljan je uèinjenim i siguran da mu se uloženo isplatilo, a prièu o osvajanju Larry O’Brien trofeja sada želi zakljuèiti na sebi svojstven naèin.

Inaèe, koliko mu osvojeni trofej znaèi, vidljivo je i s fotografija koje objavljuje svjetski mediji. Cuban se od njega ne odvaja niti kada ide vršiti nuždu.

Latest Posts

NE PROPUSTITE