Saturday, May 18, 2024

ZADNJE OBJAVE

Jackson: “Ugovori prošle godine bili su rak rana”

Glavna atrakcija na otvorenim danima za medije Golden State Warriorsa?  Nakon što je Davis otišao, Ellis bio odsutan, Nelson i Mullin se obratili medijima dan ranije? Naravno, Stephen Jackson.

O èemu ste razmišljali ovog ljeta dok su se velike promjene dogaðale u vašem timu?
O èemu sam razmišljao? ‘Što to radimo?’ No, u isto vrijeme sam znao da radimo poboljšanja. Definitivno mislim da smo bolji. Gubitak BD-a bi uvijek bolio. Ali mislim da smo uèinili najbolje što smo mogli od gubitka BD-a.   Mislim da smo napravili dobar posao. Naša ekipa ima veæu dubinu. Naša dubina bila je lani veliki problem. Uèinili smo neke dobre preinake. Sretan sam radi toga.

Jeste li vi sada jedini kapetan (nakon odlaska Barona i Barenesa)?
Ne znam. Treneri… nismo još ni razgovarali o tome. Siguran sam da æe netko biti promoviran.

Kako ste primili gubitak Barona?
Teško mi je jer smo ja i Baron bili bliski prijatelji izvan terena kao i na terenu. Svi znaju da je Baron jedan od najboljih igraèa ove lige. Bio je velik dio našeg uspjeha otkad sam došao ovdje. Boli me to. Kad netko kaže da ne boli, laže. Ali u isto vrijeme, svi znate da nisam èovjek koji æe sjesti i razmišljati o stvarima ili oklijevati. Baron je otišao, moramo iæi naprijed.    Želim mu sve najbolje. Ima svoj ugovor, ponovo je kuæi. Može se bolje brinuti o svojoj baki, tako da je to ispalo dobro za njega.

Koliko æe biti teško zamijeniti Barona i, u poèetku, Montu?
Ne možete zamijeniti Barona… Da, imamo puno stvari za obaviti. Ali mislim da kao tim, moramo stvarno sjesti i shvatiti što je na kocki i što moramo uèiniti u pogledu toga. Gubitak Monte i BD-a, moramo uèiniti neke preinake.  Neæe biti lako. Svi znaju da neæe biti lako. Ali æemo u isto vrijeme samosvjesno pristupiti tome; još smo tim, još  smo obitelj. Još æemo  obaviti posao bez obzira tko je bio ovdje. Lani (s poèetka sezone) morali su pobjeðivati bez mene, to se nije desilo. Morat æemo smisliti naèin kako da pobjeðujemo bez Monte i iæi naprijed.

Stvarno mislite da ste bolji nego lani? Zašto?
Jer imamo dubinu, mislim da smo i mlaði. Lani smo igrali sa šest igraèa. Na kraju sezone, ja i BD nismo imali više snage. Bili smo umorni. Ove godine možemo dublje poseæi u klupu. Ako ovi mladi igraèi pokažu kvalitetu, možemo igrati manju minutažu.

Što mislite, koja je za vas najbolja minutaža?
Cijela utakmica.

Realno?
Realno? Igrao sam cijele utakmice.

OK, najbolja minutaža u kojoj možeš biti najbolji što možeš.
Moje najbolje, rekao bih oko 38 minuta, 38-40 minuta.

Jeste li razgovarali sa Montom?
Prièam s njim svaki dan. Prièam s Montom cijelo vrijeme. Jedna stvar u vezi njega je da ima pozitivan duh. I to je dobra stvar. U životu se dešavaju stvari. Znate da sam imao svoje incidente. Kad sam imao 28 udario me auto, i preživio sam. Tako da sam prilièno siguran da æe on biti sasvim dobro.

Jeste li ikada vozili moped?
Nikad èuo za moped. To nije moj fah. Ako æu išta voziti, onda æe to imati èetiri kotaèa.

Da li bi vas smetalo kada bi Monta dobio veliku kaznu?
Znate što? To ostavljam njima. Mislim da je moje da budem njegov suigraè, da ga podržavam u bilo èemu kroz što prolazi, I ako se vrati, podržavam ga dok ne ozdravi. Moje mišljenje nije važno, pa neæu ni razmišljati o tome.

Mislite li da je Monta time razoèarao  svoje suigraèe?
Stvari se dogaðaju. Mislim Monta… bio je to nesretni sluèaj. Možda on osjeæa da nas je razoèarao, ali u isto vrijeme, on æe se vratiti jaèi. Stvari se dešavaju. Ne, nije me razoèarao. Svi smo mi nekad u životu odabrali krivo.  I krivo odluèili. I on se s time stvarno mora suoèiti. Nedostajat æe nam na terenu, ali je on taj koji se svako jutro budi sa stvarnošæu da je uèinio veliku grešku. Dobra stvar u tome je što ima šansu da ozdravi i vrati se, i to je nešto èemu se radujemo.

Što znate o Turiafu?
Turiaf? Nazvao me ovog ljeta. Mislim da æe biti još jedan (Mickael Pietrus), od onih deèki iz Francuske koji se stvarno žele Amerikanizirati. Mislim da æe Turiaf biti jedan od tih deèki. Smatram da æe se dobro uklopiti. Da smo ga imali lani, definitivno bismo ušli u doigravanje.  On je nešto što nam svakako treba, jer sad ja ne moram èuvati Amare Stoudemirea i Chris Bosha. Tako da sam vrlo sretan da je ovdje.

Ovog ste ljeta rekli da, kako imate još dvije godine ugovora, uskoro želite i oèekujete produženje ugovora. Kakva je situacija u vezi toga?
Bilo je nekih razgovora sa Bobbyjem i ekipom. Imam dobar osjeæaj da æe se stvar riješiti. Nisam jedan od onih koji neæe dati najbolje u igri i koji æe samo sjediti u svlaèionici. Ostavit æu to u Božjim rukama.  Prilièno sam siguran da imam dobre odnose s Bobbyjem i da æe se to srediti.

Pustili su Barona da ode, ti imaš svoju situaciju, imaš li ikakvih pitanja glede financijskih obveza ekipe?
Znate, to što je Baron otišao potreslo je svakoga, kao što sam rekao. Èak i sa J-Richsom… Ne mogu se staviti na njihovo mjesto, jer sam ja totalno drukèija osoba. I moja je situacija skroz drukèija. Imam dovoljno povjerenja u Bobbyja i Cohana da æe dovesti stvari u red. Ja bih pustio BD i J-Richa da sami govore o svojoj situaciji.

Što mislite, kakvu æete ekipu imati?
Pa, rekao bih da smo mlaði. Idu prema pomlaðivanju ekipe, što razumijem. Od kada sam došao ovdje, gubitak J-Richa i Barona definitivno je bio potresan. Istovremeno, ne možemo plakati za ‘prolivenim mlijekom‘. Moramo iæi dalje, moramo se kretati. I mi imamo posao za obaviti. Na kraju, svi prièamo o tome, opet. Sinoæ sam prièao s Ricom (Hines) o tome kako mi nedostaje BD, kako bih volio da je ovdje. No, ipak moramo iæi naprijed. Ne smijem se žaliti.

Da li vidiš promjenu svoje uloge, možda više prema kontroli lopte?
Morat æu biti više organizator igre. I lani sam to bio, ali uz Barona nisam morao toliko raditi. On je dobro vodio deèke. Ja æu definitivno morati biti više playmaker.  Ali nikada nisam mislio da æu devetu godinu biti najstariji igraè u ekipi. Svi me znate, ja prihvaæam svaku godinu. Primam udarce i hrvam se s njima. Mislim da mlaði deèki moraju brže uèiti. A mi stariji moramo ih podržavati. Moramo biti koncentriraniji i pomagati mlaðima i biti spremni igrati, jer ne znamo koliko æe im trebati da budu spremni igrati. Deèki kao ja, Corey, Al, Monta kad se vrati, Turiaf, pa i Andris, moramo biti spremni da igramo od poèetka sezone.

Mislite li da æete morati biti još veæi ‘glasnogovornik’ ove godine?
Ja sam govorio i dok je Baron bio ovdje. Vidjet æete i drugu Coreyevu stranu, on je stvarno govornik. On stvarno podržava svoje suigraèe, on se stvarno unosi nekome u lice kada je to potrebno. Mislim da æe mi on zaista u tome pomoæi. BD ionako nije mnogo govorio. Ako je on govorio, prièao je viceve.

Da li biste se voljeli povuæi kao Warrior?
Volio bih to. Puno sam skakao uokolo. I puno puta, kada bih se selio, nije mi se èinilo poštenim. No, nosio sam se s time. Ako se desi da se ovdje mogu povuæi, volio bih to.

Isto ako se ovdje stvari pogoršaju?
Da, voljan sam to uèiniti, Bio sam preko bare. Bio sam u ružnim situacijama. Tako da nemam razloga da se potužim, da se žalim na bilo što. Svatko želi svoj novac. Svatko želi svoj ugovor. Kod mene je stvar takva da je moja igra radila za mene. Uvjeren sam da æe se to dogoditi.

Što mislite o Chris Mullina i Don Nelsona u njihovoj zadnjoj ugovornoj sezoni?
Stvarno ne mogu govoriti o njihovoj situaciji jer je razlièita od moje. Ja sam igraè, on je trener, on je GM. Ja ne znam što se dešava na njihovim sastancima. Ja znam što se dešava na mojim sastancima i uvjeren sam da æe se moje stvari riješti.

Hoæe li u napadu biti više izbora – sa organizacijom igre i poentiranjem?
Da, svatko može podiæi igru. Èak sam èuo trenera Stephena (Silas) kako govori o tome da æe Al u odreðenim situacijama preuzeti organizaciju igre.

Kako je bilo lani kada je mnogim igraèima došlo vrijeme za produženje ugovora?
Sve stvari oko ugovora bile su u svlaèionici. Tu je bio Matt, BD, Monta, Andris. Ove godine nije tako. 90% deèki je situirano. I neæete mene svaki dan èuti kako govorim o svom ugovoru. Treneri, oni ne donose probleme u svlaèionicu, oni su rijetko kada u svlaèionici.

Da li su lanjski problemi s ugovorima ometali ekipu?
Bit æu iskren s vama. Malo se previše govorilo o tome, prema prijašnjoj godini i uspjesima koje smo imali. Mislim da nam je to odnijelo nešto oštrine. Mnogo deèki koji brinu… Matt se brinuo za ugovor, BD, svi su previše govorili o tome,umjesto da govore o tome što treba da dobivamo utakmice.  Tako da je to lani, bila je rak rana. I to je u ovoj godini dobra stvar. Biti æemo bolji s papirima i nitko neæe govoriti o tome u svlaèionici. Jer to može postati rak rana – deèki brinu više o svojim problemima nego o problemima ekipe i tako ne možeš pobijeðivati.

Bilo je još toga kako je sezona napredovala?
Da, definitivno. Definitivno.

Latest Posts

NE PROPUSTITE