Kobe Bryant izludio New Jersey Netse

[embed: http://www.youtube.com/watch?v=eHHvS1_LS_c]