Thursday, June 8, 2023

ZADNJE OBJAVE

Naismithov rukopis = 2.000.000$!

Rukopis Naismithovih originalnih pravila košarkaške igre, koji je rodonaèelnik igre ispisao u Springfieldu 1891. godine, drugog prosinca ove godine bit æe prodan na dražbi u New Yorku.

Na ponudu kolekcionarima izložit æe ga lokalna podružnica ugledne aukcijske kuæe Sotheby’s.

Oèekuje se da æe dvije stranice rukom ispisanih pravila na požutjelom komadu papira doseæi cijenu od barem dva milijuna dolara. Praunuk Jamesa Naismitha, Ian, najavio je da æe novac zaraðen od prodaje otiæi na raèun Naismithove košakaške zaklade.

U èast èovjeka koji je osmislio košarku u Springfieldu je 1959. godine utemeljena Košarkaška kuæa slavnih.

Latest Posts

NE PROPUSTITE