Tuesday, April 16, 2024

ZADNJE OBJAVE

Napravi NBA momèad i budi prvi pobjednik NBA-Croatia Fantasya

Došlo je vrijeme da Vam predstavimo i našu drugu aplikaciju, NBA-Croatia Fantasy. U suradnji sa Unibetom æe svi korisnici našeg portala imati moguænost sudjelovanja u menadžerskom sustavu igrice koja do danas još nije bila na našim prostorima za košarku sa one strane Atlantika.

NBA-Croatia Unibet Fantasy (link):
To je ipak novost na našem portalu, ali vjerojatno za stalne korisnike yahooa, espna, nba.com ili neke druge veæe amerièke mreže i nije neka nepoznanica. Naravno rijeè je o sliènom NBA Fantasyu kojeg možete igrati i na spomenutim stranicama, ali naravno ovdje æe ponovno biti u igri nagrade.

Stvar je veoma jednostavna. Vi ste menadžer ekipe i sa odreðenim iznosom novca kojim raspolažete morate si sastaviti NBA ekipu. Prema igrama vaših igraèa na NBA parketima dobivate dnevne bodove, a paralelno s tim, prema njihovom uèinku  raste odnosno pada cijena svakog igraèa. Tako æe svaki menadžer pokušavati uloviti igraèa u kojem æe vidjeti potencijal i kasnije ga prodavati za veæu cijenu te iz dana u dan pokušavati si složiti sve bolju, konstantniju momèad koja æe dnevno donositi što više bodova.

Za detaljnije upoznavanje igre preporuèujemo vam da proèitate Fantasy pravila, te tako krenete u borbu za najboljeg NBA menadžera na hrvatskom NBA portalu.

Naravno za kraj ponovno nekoliko rijeèi o nagradama koje su potpuno iste vrijednosti kao i u NBA-Croatia Unibet Kladionici. Mjeseèni nagradni fond æe iznositi 150 eura, dok æe glavna nagrada biti 100 eura

Napomena:
– Registracija u aplikaciju Fantasy znaèi i registracija u aplikaciju Kladionica, odnosno baza podataka je za obje aplikacije povezana. No oprez, ta registracija (zasad još) nije spojena s forumom.
– Napomena: Svi koji još nemate otvoren Unibet raèun to napravite putem oglasa na našoj stranici!

Latest Posts

NE PROPUSTITE