Friday, September 22, 2023

ZADNJE OBJAVE

NBA liga odluèila napasti Sindikat igraèa

Juèer su održani prvi pregovori izmeðu vodstva NBA lige i Sindikata igraèa i prema oèekivanjima nije došlo do nikakvog napretka oko razrješenja obustave rade u NBA ligi.

Naprotiv, možemo reæi da se situacija dodatno i zaoštrila. Nakon pregovora prvi èovjek lige, David Stern, izrazio je sumnju u volju igraèa oko postizanja dogovora te je prvi odluèio “napasti” igraèe. Danas je službeno podnesena dvostruka tužba protiv Sindikata igraèa.

Prvi tužba je podnesena Nezavisnoj agenciji Sjedinjenih Amerièkih Država za posrednièke sporove izmeðu upravljanja i rada sindikata. Odnosi se na tužbu protiv Sindikata igraèa koji, prema mišljenju vodstva NBA lige, ne pregovara u dobroj volji, što je i sam Stern izjavio nakon pregovora. Povod za tom odlukom je, meðu ostalom, i prijetnja za raspuštanjem Sindikata igraèa i moguæa  tužba igraèa protiv NBA lige. Ovime je NBA liga napravila prvi potez i odluèila posegnuti za pravnim sredstvima protiv igraèa.

Druga tužba odnosi se na podizanje savezne parnice protiv Sindikata igraèa u kojoj æe se odrediti imaju li predstavnici igraèa pravnu podlogu za raspuštanjem Sindikata. Ova tužba daleko je “opasnija”, jer bi njena posljedica mogla biti poništavanje svih ugovora koje igraèi imaju sa svojim NBA ekipama, èime bi svi NBA igraèi postali slobodni igraèi. To se može dogoditi u sluèaju da sud odluèi da Sindikat ima pravnu potporu za raspuštanje, èime bi svi ugovori igraèa s momèadima bili proglašeni nevažeæima. Vodstvo NBA lige se nada da æe ovom tužbom onemoguæiti Sindikat da se raspusti, što æe prednost u pregovorima oko novog kolektivnog ugovora postaviti na stranicu vlasnika ekipa.

“Ovi postupci su provedeni kako bi se uklonili pritisci koje Sindikat igraèa koristi u nadi da æe im to omoguæiti što povoljniji položaj u pregovorima”, izjavio je Adam Silver, prvi zamjenik Davida Sterna. “Kako bi se dogovorili oko novog kolektivnog ugovora, Sindikat mora u potpunosti prionuti na pregovore i biti spreman na odreðene kompromise.”

S druge pak strane igraèi imaju i svoje viðenje ove situacije. Oni smatraju da su vlasnici oni koji ne pregovaraju u dobroj volji. Igraèe æe na sudu braniti odvjetnik Jeffrey Kessler, koji je nedavno predstavljao i NFL igraèe u sudskom procesu. On nije htio odgovoriti na pitanje koji æe potez sada napraviti igraèi, no uskoro se oèekuje i njihov odgovor na ove optužbe.

“Sindikat igraèa uopæe nije donio odluku o raspuštanju”, zapoèeo je Kessler. “Vlasnici ekipa govore kao da su igraèi donijeli odluku o raspuštanju, što nije istina. Naravno, imali su to kao jednu od moguænosti, ali još se nisu bili odluèili na taj potez. Smatramo da je ovo jedan od primjera njihove nespremnosti na pregovore.”

Ovaj potez NBA lige samo je poveæao jez izmeðu igraèa i vlasnika te umjesto da se približe dogovoru oko novog kolektivnog ugovora, prvo æe biti potrebno riješiti prethodno opisane tužbe. One bi se mogle naæi za sudu za otprilike mjesec dana, nakon èega je moguæe da æe doæi do nagodbe, odnosno da æe jedna od suprotstavljenih strana popustiti. Ako se to pak ne dogodi te se parnica nastavi, tada možemo za sigurnošæu reæi da æe NBA sezona biti odgoðena, a svakim danom bi i odgoda cijele sezona bila sve realnija moguænost.

Latest Posts

NE PROPUSTITE