Tuesday, February 27, 2024

ZADNJE OBJAVE

Prekinuti pregovori NBA lige i sudaca

Pregovori izmeðu Davida Sterna i predstavnika udruge NBA sudaca nisu bili uspješni te bi nova sezona NBA lige mogla poèeti sa zamjenskim ili potpuno novim sucima.

Udruga NBA sudaca nije zadovoljna odnosom komesara NBA lige, Davida Sterna prema njima. Smatraju da se Stern ponaša djetinjastvo te da su spremni nastaviti pregovore, ali bez glavnog èovjeka lige.

Pregovori su postali preosobni pa sam se povukao“, izjavio je Stern. “Nadam se da æemo postiæi dogovor sa sucima, a možda i neæemo. Ali to neæe biti na osobnoj osnovi, nego samo na ekonomskoj.

Ugovor izmeðu sudaca i lige istekao je prvoga rujna i glasnogovornik udruge sudaca Lamell McMorris izjavio je kako su postignuti naèeli dogovori o dvogodišnjem produženju suradnje. Prvu godinu plaæe bi ostale iste, a drugu porasle za jedan posto.

Suci su bili spremni prihvatiti te uvjete, ali onda je NBA lige tražila još veæu uštedu na koju suci ipak nisu htjeli pristati. Kako to obièno ide, prvo je Stern rekao da se suci nisu držali dogovora, ali onda je došlo do opovrgavanja i izmjene optužbi s druge strane. Jedini logièan završetak ovih dogaðaja bio je prekidanje dogovora. Stern se pak ne brine, smatra da æe liga nastaviti bez problema ako se ne postigne dogovor te nije ostavio dojam kao da æe se pregovorit nastaviti.

Sudeæi prema posljednjim prijedlozima, nema nikakve šanse da u dogledno vrijeme postignemo dogovor. Ipak, nadamo se kako æemo predstojeæu sezonu poèeti s prošlogodišnjim sucima“, napomenuo je Stern.

Trening kampovi poèinju 20. rujna, a 1. listopada poèinju predsezonske utakmice. Moguæe je da po prvi puta nakon 1995. godine ne sude NBA nego zamjenski suci.

McMorris smatra da se liga ovime želi riješiti starijih sudaca ili poslati snažnu poruku igraèima jer zajednièki ugovor izmeðu lige i udruge igraèa istièe nakon sezone 2010-2011 pa i ovdje NBA želi uštediti nešto novaca.

Ukoliko ne doðe do dogovora, poèetak nove NBA sezone mogli bi suditi suci iz razvojne lige, dok se ne pronaðu odgovarajuæe zamjene. Glasine kažu kako je Stern veæ kontaktirao neke suce koji su dobili otkaz prije nekoliko sezona, ali Stern to opovrgava.

Ako liga želi nastaviti s pregovorima, naša vrata su otvorena“, poruèio je McMorris Sternu. “Neka predstavnici lige doðu u Washington na slijedeæu rundu pregovora. Kada nam veæ želite smanjiti plaæe i troškove, onda ne oèekujte da æemo svoj teško steèeni novac koristiti da dolazimo do vas, a da nas vi onda izbacujete s pregovora.

Latest Posts

NE PROPUSTITE