Wednesday, December 7, 2022

ZADNJE OBJAVE

Prièa o uspjehu

Na današnji dan prije tri godine objavljen je takozvani prvi službeni sadržaj na portalu. Kako bi svi skupa lakše razumjeli nastanak odnosno poèetke stvaranja tog sitea toplo vam preporuèujem da se (prvo) proèita ovaj tekst, napisan povodom prvog roðendana.

- Advertisement -

Što je onda bio cilj ovog portala? Sjeæam se dobro što je rekao Dino: »Dosta nam je 20 aktivnih ljudi, da poslije škole možemo malo poprièat s njima i radit nešto za zabavu«.

Citiravši odlomak iz spomenutog èlanka vrlo je lako zakljuèiti kako je to u biti jedna mala prièa o uspjehu. O uspjehu kako smo sa idejom od 20 aktivnih ljudi uspjeli probiti barijeru od 12.000+ unikatnih ljudi mjeseèno.

Danas kada pogledam unazad vidim da je iza mene skoro 1500 dana koji su na neki naèin povezani sa stvaranjem, voðenjem i ureðivanjem hrvatskog NBA portala. Respektabilna brojka. No, sumnjam da bih treæinu tih dana uspio izgurati da nije tih skromnih ljudi uz mene, koji iskljuèivo sa ljubavlju do NBA košarke ‘prodavaju’ besplatno svoje slobodne vrijeme kako bi što lakše i što kvalitetnije prenijeli vijesti sa one strane Atlantika na naš jezik.

- Advertisement -

No, znali smo od samog poèetka da æe kad-tad doæi do neke nove generacije kada æe dijete znati bolje prièati engleski nego svoj materinski jezik i da site tada više neæe moèi biti konkurentan jednom ESPN-u, Yahoo-u, RealGM-u pa niti službenoj stranici lige NBA. Zato smo se veæ tada pokušali fokusirati na vlastitu inspiraciju, ideju, stvaranju neèeg kojeg se neæe moæi kvalitetnije i brže pronaæi na amerièkim mrežama.

U vrijeme pisanje ovog sadržaja to je 3328. objavljeni sadržaj na portalu i sigurno bi ta brojka bila nešto veæa da se nekolicina sadržaja nije izgubila kada smo ruèno prebacivali sadržaje. I to ako me ne vara èak dva puta u tri godine. Od tih nešto više od 3300 sadržaja je ukljuèeno i 128 kolumni te nešto više od 250 èlanka.

No, sreæom danas smo uspjeli stvoriti toliko sposobnu i nadarenu ekipu da se ne trebamo bojati dolazeæih dana, kada postoji moguænost da svijetom zavlada i kineski jezik. Portal je pogotovo ovog ljeta napravio odreðene pomake koji æe pomoæi u radu u dolazeæim mjesecima. Jedino èemu æemo sigurno težiti je k pronalaženju mladih, ambicioznih i sposobnih ljudi koji æe dodatno obogatiti naš sadržaj.

Zasigurno portal trenutno ima puno svjetliju buduænost nego što imaju moji Netsi.

Zahvale

Jednostavno ne mogu ispustiti jedan veoma važan dio, a to je zahvaliti se odreðenim ljudima, i naravno svima koji podržavaju naš rad koji ponekad nije najkvalitetniji, najažurniji, ali uvijek pokušavamo napraviti stvar maksimalno korektno i najbolje koliko znamo i možemo. Vjerujem da ste do sada veæ proèitali èlanak o stvaranju našeg sitea – ako niste vratite se na poèetak i proèitajte – zato æete me lakše razumjeti zašto odreðene osobe ne mogu ispustiti.

Zahvaliti se moram dvojici osoba bez kojih ja danas ovo sigurno ne bih pisao; osnivaèu portala nicijazemlja.net tzv. ‘Merlinu’ i bivšem direktoru našeg prvog hosting provajdera Ivanu Vuèkoviæu. Od kakve je važnosti u toj cijeloj prièi glavni urednik sportske redakcije nove TV (gol.hr), Vladimir Radiæeviæ vjerojatno veæ znate, a ima tu i nekolicina nešto manje poznatih ljudi bez kojih se ovo ne bi provelo u djelo.

Hvala svima!

Moram se zahvaliti i sadašnjoj ekipi. Nevjerojatnim ljudima koji su uvijek spremni odvojiti svoje slobodno vrijeme. Neki su ga nemilo trošiti preko ljeta da stvore neke stvari koji možda površni gledatelj ne bi primijetio. I ne, ne mogu reæi da je to samo za vas – èitatelje, jer ako bi stvarali iskljuèivo za èitatelje bio bi nam u prvom redu u interesu novac, a nama u tri godine nije uspjelo pronaæi sponzora (izuzevši Unibet i Expert koji su sponzorirali naša virtualna natjecanja). Više je to rijeè o nekom osobnom zadovoljstvu i vlastitom hobiju.

Meni osobno site sigurno više ne zanima sa aspekta zarade, makar sam uvijek negdje u pozadini u glavi imao potencijalnu zaradu, meni je portal ušao u krv, èesto me koštao nekih stvari koji bi morali biti prioritetniji mi u životu, ali to je jednostavno tako. Jaèe od mene i veæ sada teško pomislim na to da æu jednog dana (tada ipak ozbiljno) morati se odmaknuti i pustiti projekt nekim drugim ljudima. Jasno je da æe hrvatski NBA portal zauvijek ostati neki studentski portal i da æemo se neki kad-tad morati okrenuti dalje. Ok, za mene nema brige, ja još dolazim u studentske dane, a tamo ni nemam trenutno namjere samo tako izaæi.

Ovom prilikom moramo spomenuti još jednom našeg Dina, suosnivaèa portala i ujedno zahvaliti se za svu pomoæ koju je pružao od prvog dana i èestitke mu da me je tada pronašao i kontaktirao.

Razmišljajuæi kojemu se još zahvaliti jednostavno shvatim da nema smisla to više pisati. Drago mi je da sam u te tri godine sa svima navezao odliène kontakte, da sam upoznao nekolicinu dobrih ljudi (izuzevši kompletnu ekipu kosarka.hr na èelu sa Rokom Lenijem Ukiæem). Nisam htio to spominjati, razmišljao sam kako ne spomenuti, ali pošto sam vidio jednu staru sliku sitea, a na njoj je logotip online trgovine kosarka.hr, baš æu ih spomenuti.

Bavim se novinarstvom ako se to može nazvati (juèer je jedan kolega baš mi dobro napisao – ona moja juèerašnja kolumna nije baš ‘novinarska’, ali ok, jer se novinarstvo ionako srozalo na dno dna), a meni je svejedno kako æete vi to nazvati. Cijelo srednju školu radio sam kao PR u košarkaškom klubu Maribor, te za odreðene košarkaške slovenske stranice, i nikada, ali nikada nisam bio nepošten. Kao što su na kosarka.hr, portalu gdje navodno pišu PRAVI NOVINARI (zamolio bih inaèe ljude da mi objasne što je to pravi novinar). To da su ukrali Roka Lenija Ukiæa nije problem, doduše gurali su tada nos gdje im nije mjesto, ali da su nas osjeæali konkurencijom od prvog dana i prevarili me nekoliko puta, to je problem. I problem je da je to definitivno najlošiji site kojeg tu i tamo otvorim, jer uz sav potencijal kojeg imaju i bez ikakvih konkurencija oni izgledaju oèajnièki. A vezano uz njih i site našeg saveza. I zato gospodo sa kosarka.hr pogledajte link gore, pa æete vidjeti kako sam ja tada ispunio svoje obeæanje, a vi niste – èekam na oglas u reviji Hrvatska Košarka – ali ne tako da se ukrade MOJ (èitaj: iskljuèivo moj kojeg sam ja sa mukotrpnim radom napravio) popis svih NCAA igraèa, i èekam i dalje da se izrodi taj dogovoreni broj prikaza bannera na vašoj stranici. Ne, nije potrebno, mi smo ionako konkurencija – živi i zdravi mi bili – kolege! 😉

I za kraj, proslaviti æu danas sa svojim prijateljima u ime portala, bit æe nešto skromnije, ali æe biti slatko. Proslavite i vi, ukoliko budete imali moguænost, jer roðendan bez proslave nije isti.

NBACRO, NBA-CROATIA ILI NAJDRAŽI MOJ PORTAL – PUHNI TRI SVJEÈICE I AJMO NASTAVITI OVIM RADOM I U 4. GODINI!

Tvoj Filip

Latest Posts

NE PROPUSTITE