Ray Allen potopio Charlotte Bobcatse

[embed: http://www.youtube.com/watch?v=kQoxTWGjjhE]