Richardson zakucava protiv Cavsa

[embed: http://www.youtube.com/watch?v=qY7sDRQtwEk]