Saturday, June 3, 2023

ZADNJE OBJAVE

Udruga igraèa protiv oduzimanja treæine plaæe

Odmah nakon što je NBA komisionar David Stern najavio kako liga sprema smanjanje primanja igraèa za otprilike jednu treæinu, oglasio se Adam Silver iz Udruge igraèa istièuæi kako je to neprihvatljivo.

Drugi izvori javljaju kako je oduzimanje treæine samo dobro pripremljena taktika lige prije donošenja novog kolektivnog ugovora. Isti izvori tvrde da liga sprema nove mjere kako omoguæiti vlasnicima smanjenje troškova a da se to toliko ne odrazi na plaæe igraèa. Iz uspostavljene komunikacije izmeðu vodstva lige i sindikata istièe se prijedlog koji bi se donio novi NBA ekonomski model zbog kojeg se igraèa ne bi trebali odreæi tako velikog udjela u cjelokupnom financijskom kolaèu.

Jedna od novih financijskih mjera dovela bi do smanjenja broja NBA franšiza, eliminirajuæi ekipe s manje atraktivnih tržišta. Osim smanjenja broja ekipa, liga razmatra i moguænost potpisivanja više kratkoroènih ugovora u kojima bi bilo ponuðeno manje zajamèena novca.

Razmatra se i moguænost uvoðenja standarda izvedbi igraèa koji bi omoguæio uštedu na dugoroènim i velikim ugovorima igraèa kojima su prvobitno ponuðeni veliki ugovori ali oni (igraèi) zbog raznih razloga nikad nisu odigrali partije adekvatne takvim plaæama, kao na primjer Eddy Curry iz New York Knicksa.

Kao konaèni zakljuèak svog obraæanja medijima i javnosti NBA komisionar istièe da NBA kao posao stoji dosta dobro i smatra da æe plaæe igraèa rasti u bližoj buduænosti proporcionalno s prihodima lige i klubova.

Latest Posts

NE PROPUSTITE