Thursday, April 18, 2024

ZADNJE OBJAVE

Video: Obama prognozirao Kansasu 4. naslov

Barack Obama, prvo ime na svijetu, se i ove godine odluèio za biranje NCAA prvaka. Prošle godine je pogodio da æe prvaci biti košarkaši North Caroline, hoæe li biti uspješan i ove godine?

Ove godine najviše šansi daje sveuèilištu Kansas, i po mnogima je to bila dobra odluka predsjednika SAD-a, naime Kansas je uz Kentucky najveæi favorit za osvajanje NCAA titule. Upravo Kentucky je Obama uvrstio u finale uz Kansas.

Zanimljivo meðu èetiri najbolja sveuèilišta prema prognozama Obame neæe biti mjesta za Syrcause koji æe u finalu svoje regije morati priznati premoæ Kansas Stateu. Èetvrto mjesto na Final 4 æe zauzeti Villanova.

Latest Posts

NE PROPUSTITE