Sunday, May 19, 2024

ZADNJE OBJAVE

Yao Ming još ne želi u Dvoranu slavnih

Najveæi kineski košarkaš, Yao Ming ovoga je ljeta odluèio završiti svoju karijeru zbog brojnih ozljeda. Ubrzo se pojavila prièa da bi Ming mogao odmah sljedeæe godine biti uvršten u Kuæu slavnih, no on to izgleda ne želi.

KRIV-TV doznaje da je Mingov agent zamolio èelnike Kuæe slavnih u Springfieldu da odgode nominaciju Yao Minga za uvrštenjem za barem još jednu godinu. Èlanovi kineskih medija nominirali su Minga za ulazak u Kuæu slavnih u kategoriji osoba koje su doprinijele popularizaciji košarke. To znaèi da bi on mogao biti uvršten veæ sljedeæe godine, ali John Huizinga, Mingov agent, zamolio je za odgodu te nominacije.

Izvršni dopredsjednik Kuæe slavnih, John Doleva, razgovarao je s Mingovim agentom koji je rekao da Ming smatra da je prerano da ga uvrste meðu najveæa imena u povijesti košarke.

“Huizinga je rekao da Yao ima veliko poštovanje prema našoj instituciji kao i prema svima uvrštenima”, rekao je Doleva. “On smatra da je prerano da ga se uvrsti u Kuæu slavnih.”

Iako je Yao bio sjajan igraè, zbog ozljeda nije mogao ispuniti svoj puni potencijal i vode se brojne dileme treba li on biti uvršten u Kuæu ili ne. Kao igraè, najranija godina uvrštenja je 2017. jer mora proæi pet godina od umirovljenja. Ipak, Yao æe vjerojatno biti uvršten kao osoba koja je dporinijela popularnosti košarke u svijetu, a za to ne treba èekati pet godina. Jasno je da je Ming imao utjecaj na milijune Kineza koji su NBA ligu poèeli pratiti tek od njegovog dolaska u ligu i da je proširio znaèaj košarke u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. Zbog toga æe vjerojatno biti uvršten u Kuæu slavnih, no izgleda da æe se to dogoditi za nekoliko godina, a ne sljedeæe kao što je bilo najavljivano.

Latest Posts

NE PROPUSTITE