Wednesday, February 28, 2024

ZADNJE OBJAVE

Yao Ming ulazi u politiku

Umirovljeni kineski NBA igraè Yao Ming (31) proširio je lepezu aktivnosti nakon prestanka aktivnog bavljenja košarkom.

Otkako je u srpnju Ming objavio kraj profesionalne karijere upisao je fakultet (Sveuèilište Jiaotong) i zapoèeo vinarski biznis. Sada je postao èlan savjetodavnog tijela (People’s Consultative Conference) šangajskog zakonodavstva.

“U skupini postoje oko 142 èlana, a Yao je najmlaði” rekao je China Daily Kong Rong, koji radi pri šangajskom odboru.

Savjetodavno tijelo zapravo nema pravu zakondodavnu moæ, ali Ming istièe kako je “davanje prijedloga vrlo ozbiljan posao kojeg ne želim požurivati”.

U Kini je èest sluèaj da se slavne sportske liènosti nakon ili za vrijeme aktivne karijere ukljuèe u politiku, pa je tako primjerice osvajaè olimpijske medalje, preponaš Liu Xiang èlan i šangajskih i nacionalnih savjetodavnih tijela.

Latest Posts

NE PROPUSTITE