Sunday, December 10, 2023

ZADNJE OBJAVE

NBA liga od danas u lockoutu

Ono o èemu se prièalo mjesecima danas se i obistinilo. Zajednièki kolektivni ugovor je istekao, a buduæi da nije došlo do dogovora oko novog ugovora NBA liga je morala proglasiti lockout.

Juèer su održani posljednji pregovori izmeðu udruženja igraèa i udruge vlasnika NBA ekipa ali prema oèekivanjima nije došlo do nikakvih promjena u odnosu na prethodne pregovore te je tako NBA liga nakon 12 godina ponovno “zatvorena”. Vlasnici su izglasali lockout koji æe vjerojatno trajati mjesecima.

Pregovori izmeðu suprotstavljenih strana æe se nastaviti u narednim mjesecima i NBA liga æe ostati u “štrajku” sve dok se ne postigne dogovor oko novog kolektivnog ugovora. Trenutno su strane veoma udaljene od dogovora, igraèi imaju svoje zahtjeve, vlasnici takoðer imaju svoje koji se razlikuju od zahtjeva igraèa za nekoliko milijardi dolara. Obje strane æe morati napraviti brojne kompromise kako bi se NBA liga nastavila, no pitanje je kada æe doæi do toga.

“Ponudili smo nekoliko prijedloga udruzi igraèa, ukljuèujuæi prijedlog po kojemu bi prosjeèna plaæa u NBA ligi iznosila 5 milijuna dolara po igraèu”, izjavio je Adam Silver, “desna ruka” Davida Sterna. “Moramo pronaæi model koji æe omoguæiti da svih 30 NBA ekipa ima priliku natjecati se za osvajanje naslova prvaka a u istom trenutku omoguæiti im i pozitivno financijsko poslovanje.”

Za trajanja lockouta igraèi neæe primati plaæe, neæe biti pregovora niti potpisivanja slobodnih igraèa, igraèi ne smiju koristiti ništa što je povezano s njihovim ekipama, od dvorana, do pomoænih trenera, a ekipe ne smiju organizirati nikakve kampove, treninge ni sastanke. Neslužbeno se prièa i da æe svaka ekipa koja stupi u kontakt s nekim svojim igraèem biti kažnjena s milijun dolara.

Latest Posts

NE PROPUSTITE