Yao uništio Jamesa

[embed: http://www.youtube.com/watch?v=S6i0Byv5AzA]